BSP File

? Cách mở file .BSP? Những phần mềm mở file .BSP và sửa file lỗi. Convert Binary BSP file sang định dạng khác.

.BSP File Extension

   
File name BSP File
File Type Quake Engine Game Map File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (98 Bình chọn)

File .BSP là file gì?

BSP là Game Files - Quake Engine Game Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi id Software.

Một tập tin BSP là một tập tin bản đồ được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với một trong các công cụ Quake trò chơi. Nó chứa các thông tin bố trí, đối tượng, và các nguồn lực cho một bản đồ cấp. file BSP được sử dụng bởi nhiều trò chơi, bao gồm cả Quake, Quake 2, Quake 3, Half-Life, Half-Life 2, Team Fortress, Counter-Strike, Counter-Strike: Condition Zero, Portal, và Call of Duty: World at chiến tranh.

What is a BSP file?

A BSP file is a map file used by games developed with one of the Quake game engines. It contains the layout information, objects, and resources for a level map. BSP files are used by many games, including Quake, Quake 2, Quake 3, Half-Life, Half-Life 2, Team Fortress, Counter-Strike, Counter-Strike: Condition-Zero, Portal, and Call of Duty: World at War.

Cách mở .BSP file

Để mở file .BSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSP do người dùng đóng góp.

  • BSP
  • id Software GtkRadiant
  • id Software GtkRadiant
  • GCFScape
  • Q3Map2
  • QuArK
  • QuArK

Chuyển đổi file .BSP

File .BSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *