BST File

? Cách mở file .BST? Những phần mềm mở file .BST và sửa file lỗi. Convert N/A BST file sang định dạng khác.

.BST File Extension

   
File name BST File
File Type BibTeX Style Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .BST là file gì?

BST là Misc Files - BibTeX Style Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chỉ định định dạng của một tài liệu BibTeX (.BIB); tham chiếu bởi tài liệu LaTeX và được sử dụng bởi BibTeX chương trình "BibTeX" khi tạo mục cho thư mục; cũng có thể được sử dụng để tạo ra HTML từ một tập tin BibTeX.

What is a BST file?

Specifies the formatting of a BibTeX (.BIB) document; referenced by the LaTeX document and used by the BibTeX program "bibtex" when generating items for the bibliography; may also be used to create HTML output from a BibTeX file.

Cách mở .BST file

Để mở file .BST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BST do người dùng đóng góp.

  • TeXworks
  • TeXnicCenter
  • TeXnicCenter
  • proTeXt
  • LyX/Mac
  • CoChain eXview Basic
  • CoChain eXview Basic

Chuyển đổi file .BST

File .BST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *