BSW File

? Cách mở file .BSW? Những phần mềm mở file .BSW và sửa file lỗi. Convert Binary BSW file sang định dạng khác.

.BSW File Extension

   
File name BSW File
File Type StruWalker 3D Model
Nhà phát triển StruMIS
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (7 Bình chọn)

File .BSW là file gì?

BSW là CAD Files - StruWalker 3D Model, dưới định dạng Binary được phát triển bởi StruMIS.

Một tập tin BSW là một mô hình 3D tạo ra bởi StruWalker, một chương trình mô hình thông tin xây dựng (BIM) được sử dụng bởi các kỹ sư cấu trúc để xem xét các mô hình 3D. Nó bao gồm một mô hình của bộ phận kết cấu một hoặc nhiều thép cho một tòa nhà, trong đó bao gồm các yếu tố không gian và thông tin tài liệu.

What is a BSW file?

A BSW file is a 3D model created by StruWalker, a Building Information Modeling (BIM) program used by structural engineers to review 3D models. It contains a model of one or more steel structural parts for a building, which includes spatial elements and material information.

Cách mở .BSW file

Để mở file .BSW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BSW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BSW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BSW do người dùng đóng góp.

  • Struwalker
  • StruCad
  • StruCad
  • BIMReview

Chuyển đổi file .BSW

File .BSW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *