BZ File

? Cách mở file .BZ? Những phần mềm mở file .BZ và sửa file lỗi. Convert Binary BZ file sang định dạng khác.

.BZ File Extension

   
File name BZ File
File Type Bzip Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (31 Bình chọn)

File .BZ là file gì?

BZ là Compressed Files - Bzip Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với khả năng nén bzip; thường tạo ra trên hệ thống với các tiện ích bzip chuẩn Unix; kết hợp các thuật toán Burrows-Wheeler cũng như Run-Length Encoding (RLE), mà nén tốt hơn so với Gzip (.GZIP files), mặc dù nó không nén càng nhanh.

What is a BZ file?

File archive compressed with Bzip compression; often created on Unix systems with the standard bzip utility; incorporates the Burrows-Wheeler algorithm as well as Run-Length Encoding (RLE), which compresses better than Gzip (.GZIP files), although it does not compress as quickly.

Cách mở .BZ file

Để mở file .BZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZ do người dùng đóng góp.

  • bzip2
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • 7-Zip
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • The Unarchiver

Chuyển đổi file .BZ

File .BZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *