BZ File

BZ là Compressed Files - Bzip Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.BZ File Extension

   
File name BZ File
File Type Bzip Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (31 Bình chọn)

File .BZ là file gì?

BZ là Compressed Files - Bzip Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với khả năng nén bzip; thường tạo ra trên hệ thống với các tiện ích bzip chuẩn Unix; kết hợp các thuật toán Burrows-Wheeler cũng như Run-Length Encoding (RLE), mà nén tốt hơn so với Gzip (.GZIP files), mặc dù nó không nén càng nhanh.

What is a BZ file?

File archive compressed with Bzip compression; often created on Unix systems with the standard bzip utility; incorporates the Burrows-Wheeler algorithm as well as Run-Length Encoding (RLE), which compresses better than Gzip (.GZIP files), although it does not compress as quickly.

Phần mềm mở file .BZ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZ do filegi.com tổng hợp.

  • bzip2
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • 7-Zip
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • The Unarchiver

Chuyển đổi file .BZ

           

File .BZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *