LRC File

? Cách mở file .LRC? Những phần mềm mở file .LRC và sửa file lỗi. Convert Text LRC file sang định dạng khác.

.LRC File Extension

   
File name LRC File
File Type Lyrics File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (18 Bình chọn)

File .LRC là file gì?

LRC là Misc Files - Lyrics File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một LRC là một file văn bản được sử dụng bởi playback và karaoke ứng dụng âm thanh, chẳng hạn như StepMania và Recisio KaraFun. Nó lưu trữ lời bài hát và thông tin thời gian để hiển thị lời bài hát khi một bài hát đang phát. file LRC bao gồm "mục dòng Thẻ" cung cấp lượng điểm chỉnh sửa để cho biết khi lời bài hát sẽ được hiển thị trong khi bài hát đang chơi.

What is a LRC file?

An LRC file is a text file used by audio playback and karaoke applications, such as StepMania and Recisio KaraFun. It stores song lyrics and timing information for displaying the lyrics while a song is playing. LRC files include "Line Item Tags" that provide cue points to indicate when the lyrics should be displayed while the song is playing.

Cách mở .LRC file

Để mở file .LRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LRC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player with VividLyrics Karaoke Plugin
  • StepMania
  • StepMania
  • Recisio KaraFun
  • Apple iTunes with MiniLyrics plugin
  • Nullsoft Winamp with MiniLyrics plugin
  • Nullsoft Winamp with MiniLyrics plugin

Chuyển đổi file .LRC

File .LRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *