CDM File

? Cách mở file .CDM? Những phần mềm mở file .CDM và sửa file lỗi. Convert Binary CDM file sang định dạng khác.

.CDM File Extension

   
File name CDM File
File Type 1NTI CD-Maker Image
Nhà phát triển NTI
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .CDM là file gì?

CDM là Disk Image Files - 1NTI CD-Maker Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NTI.

Đĩa hình ảnh được tạo ra bởi NTI CD-Maker (tại NTI Media Maker), một chương trình dùng để đốt và sao chép đĩa CD; được gọi bằng các phần mềm như là một "ảo CD-Image", mà các cửa hàng dữ liệu cần thiết để đốt cháy một đĩa.

What is a CDM file?

Disk image created by NTI CD-Maker (now NTI Media Maker), a program used for burning and copying CDs; referred to by the software as a "Virtual CD-Image," which stores the data necessary for burning a disc.

Cách mở .CDM file

Để mở file .CDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDM do người dùng đóng góp.

  • NTI Media Maker Express
  • dBASE PLUS
  • dBASE PLUS
  • NTI CD&DVD Maker
  • PyWin32
  • qcat
  • qcat

Chuyển đổi file .CDM

File .CDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *