GFIE File

? Cách mở file .GFIE? Những phần mềm mở file .GFIE và sửa file lỗi. Convert Binary GFIE file sang định dạng khác.

.GFIE File Extension

   
File name GFIE File
File Type Greenfish Icon Editor Pro Graphic
Nhà phát triển Greenfish Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .GFIE là file gì?

GFIE là Raster Image Files - Greenfish Icon Editor Pro Graphic, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Greenfish Software.

Biểu tượng đồ họa được tạo ra bởi Greenfish Icon Editor (GFIE) Pro, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa icon của Windows, con trỏ, và biểu tượng tập tin thư viện; tiết kiệm một hoặc nhiều "trang", mà cửa hàng đồ họa cho một kích thước hình ảnh cụ thể biểu tượng (ví dụ, 48x48 hoặc 32x32); cũng tiết kiệm lớp trong mỗi trang cũng như trạng thái chỉnh sửa hiện tại.

What is a GFIE file?

Icon graphic created by Greenfish Icon Editor (GFIE) Pro, a program used for editing Windows icons, cursors, and icon library files; saves one or more "pages," which store graphics for a particular icon image size (e.g., 48x48 or 32x32); also saves layers within each page as well as the current editing state.

Cách mở .GFIE file

Để mở file .GFIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFIE do người dùng đóng góp.

  • Greenfish Icon Editor Pro

Chuyển đổi file .GFIE

File .GFIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *