CDOC File

? Cách mở file .CDOC? Những phần mềm mở file .CDOC và sửa file lỗi. Convert N/A CDOC file sang định dạng khác.

.CDOC File Extension

   
File name CDOC File
File Type 1Encrypted DigiDoc File
Nhà phát triển RIA
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .CDOC là file gì?

CDOC là Encoded Files - 1Encrypted DigiDoc File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RIA.

Một tập tin CDOC là một tài liệu kỹ thuật số được mã hóa (DigiDoc) tạo ra với qDigiDoc, một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để xác thực Estonia và chính phủ đã ban hành thẻ ID Phần Lan và các văn bản ký kết. Nó chứa một tệp dữ liệu (một .xml, .doc, .xls, .PDF, RTF, vv) được mã hóa bằng thuật toán AES-128, một chìa khóa mã hóa để giải mã các tập tin dữ liệu, chứng nhận, và siêu dữ liệu khác.

What is a CDOC file?

A CDOC file is an encrypted digital document (DigiDoc) created with qDigiDoc, an open source software used to authenticate Estonian and Finnish government issued ID cards and signed documents. It contains a data file (an .XML, .DOC, .XLS, .PDF, .RTF, etc.) encrypted with the AES-128 encryption algorithm, an encrypted key to decrypt the data file, recipient certificate, and other metadata.

Cách mở .CDOC file

Để mở file .CDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDOC do người dùng đóng góp.

  • qDigiDoc
  • Clicker
  • Clicker
  • DigiDoc3 Crypto
  • DigiDoc3 krupto

Chuyển đổi file .CDOC

File .CDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *