CDOC File

CDOC là Encoded Files - 1Encrypted DigiDoc File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RIA.

.CDOC File Extension

   
File name CDOC File
File Type 1Encrypted DigiDoc File
Nhà phát triển RIA
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .CDOC là file gì?

CDOC là Encoded Files - 1Encrypted DigiDoc File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RIA.

Một tập tin CDOC là một tài liệu kỹ thuật số được mã hóa (DigiDoc) tạo ra với qDigiDoc, một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để xác thực Estonia và chính phủ đã ban hành thẻ ID Phần Lan và các văn bản ký kết. Nó chứa một tệp dữ liệu (một .xml, .doc, .xls, .PDF, RTF, vv) được mã hóa bằng thuật toán AES-128, một chìa khóa mã hóa để giải mã các tập tin dữ liệu, chứng nhận, và siêu dữ liệu khác.

What is a CDOC file?

A CDOC file is an encrypted digital document (DigiDoc) created with qDigiDoc, an open source software used to authenticate Estonian and Finnish government issued ID cards and signed documents. It contains a data file (an .XML, .DOC, .XLS, .PDF, .RTF, etc.) encrypted with the AES-128 encryption algorithm, an encrypted key to decrypt the data file, recipient certificate, and other metadata.

Phần mềm mở file .CDOC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDOC do filegi.com tổng hợp.

  • qDigiDoc
  • Clicker
  • Clicker
  • DigiDoc3 Crypto
  • DigiDoc3 krupto

Chuyển đổi file .CDOC

           

File .CDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *