CDLX File

? Cách mở file .CDLX? Những phần mềm mở file .CDLX và sửa file lỗi. Convert N/A CDLX file sang định dạng khác.

.CDLX File Extension

   
File name CDLX File
File Type 1Audition CD Layout File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CDLX là file gì?

CDLX là Audio Files - 1Audition CD Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Audio CD bố trí tập tin được tạo ra bởi Adobe Audition, một bản ghi và ứng dụng sản xuất âm thanh; giới thiệu với Adobe Audition CS6 và cho phép người dùng lưu cách bố trí của các bản nhạc khác nhau và sau đó ghi chúng vào một đĩa CD; hỗ trợ âm thanh từ bất kỳ định dạng mà hỗ trợ Audition.

What is a CDLX file?

Audio CD layout file created by Adobe Audition, a recording and audio production application; introduced with Adobe Audition CS6 and allows a user to save the layout of different audio tracks and then burn them to a CD; supports audio from any format that Audition supports.

Cách mở .CDLX file

Để mở file .CDLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDLX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Audition
  • Adobe Audition CC
  • Adobe Audition CC
  • Parallels Tools Center
  • ConceptDraw Professional

Chuyển đổi file .CDLX

File .CDLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *