HYDRA File

? Cách mở file .HYDRA? Những phần mềm mở file .HYDRA và sửa file lỗi. Convert Text HYDRA file sang định dạng khác.

.HYDRA File Extension

   
File name HYDRA File
File Type Hydra Image Filter Program File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HYDRA là file gì?

HYDRA là Developer Files - Hydra Image Filter Program File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

chương trình lọc hình ảnh được tạo ra sử dụng Hydra, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra các bộ lọc cho Photoshop, After Effects, và Flash Player; sử dụng như phần mở rộng cũ cho Hydra, tiền thân của Pixel Bender, mà bây giờ sử dụng file .PBK cho các chương trình hạt nhân.

What is a HYDRA file?

Image filter program created using Hydra, an application used for creating filters for Photoshop, After Effects, and Flash Player; used as the older extension for Hydra, the predecessor to Pixel Bender, which now uses .PBK files for kernel programs.

Cách mở .HYDRA file

Để mở file .HYDRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HYDRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HYDRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HYDRA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Pixel Bender Toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • pixel_bender_toolkit
  • AdobeR Pixel BenderR Toolkit

Chuyển đổi file .HYDRA

File .HYDRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *