BZ2 File

? Cách mở file .BZ2? Những phần mềm mở file .BZ2 và sửa file lỗi. Convert Binary BZ2 file sang định dạng khác.

.BZ2 File Extension

   
File name BZ2 File
File Type Bzip2 Compressed File
Nhà phát triển Julian Seward
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (34 Bình chọn)

File .BZ2 là file gì?

BZ2 là Compressed Files - Bzip2 Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Julian Seward.

tài liệu nén tạo ra bởi bzip2, một chương trình nén tập tin thường được tìm thấy trên các hệ thống Unix-based; kết hợp các Burrows-Wheeler nén thuật toán cũng như Run-Length Encoding (RLE) cho các cấp cao của nén; thường được sử dụng cho Linux phân phối gói phần mềm.

What is a BZ2 file?

Compressed archive created by bzip2, a file compression program often found on Unix-based systems; incorporates the Burrows-Wheeler compression algorithm as well as Run-Length Encoding (RLE) for high levels of compression; often used for Linux software package distributions.

Cách mở .BZ2 file

Để mở file .BZ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZ2 do người dùng đóng góp.

 • RARLAB RAR
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Corel WinZip 24
 • RARLAB WinRAR
 • PeaZip
 • PeaZip
 • Apple Archive Utility
 • Corel WinZip Mac 7
 • Incredible Bee Archiver
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .BZ2

File .BZ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *