BZA File

? Cách mở file .BZA? Những phần mềm mở file .BZA và sửa file lỗi. Convert Binary BZA file sang định dạng khác.

.BZA File Extension

   
File name BZA File
File Type IZArc BGA Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BZA là file gì?

BZA là Compressed Files - IZArc BGA Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ tập tin được tạo ra bởi IZArc, một nén tập tin và chương trình giải nén; chứa một hoặc nhiều tập tin được nén sử dụng BGA nén, mà là một định dạng nén phổ biến; có thể được trích xuất đến các tập tin ban đầu sử dụng IZArc.

What is a BZA file?

Archive file created by IZArc, a file compression and decompression program; contains one or more files that are compressed using BGA compression, which is an uncommon compression format; can be extracted to the original files using IZArc.

Cách mở .BZA file

Để mở file .BZA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZA do người dùng đóng góp.

  • IZArc
  • IZArc
  • IZArc
  • LhaForge
  • Quick Zip
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .BZA

File .BZA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *