BZABW File

? Cách mở file .BZABW? Những phần mềm mở file .BZABW và sửa file lỗi. Convert Binary BZABW file sang định dạng khác.

.BZABW File Extension

   
File name BZABW File
File Type Compressed AbiWord Document
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BZABW là file gì?

BZABW là Text Files - Compressed AbiWord Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AbiSource.

tài liệu nén tạo ra bởi AbiWord, miễn phí, xử lý văn bản cross-platform; chứa một tài liệu .ABW nén với khả năng nén bzip2 (.bz2 file); giúp giảm kích thước của một tài liệu ABW, được lưu trữ sử dụng định dạng XML.

What is a BZABW file?

Compressed document created by AbiWord, a free, cross-platform word processor; contains a .ABW document compressed with Bzip2 (.BZ2 files) compression; helps reduce the size of an ABW document, which is stored using XML formatting.

Cách mở .BZABW file

Để mở file .BZABW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZABW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZABW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZABW do người dùng đóng góp.

  • AbiWord
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BZABW

File .BZABW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *