C2R File

? Cách mở file .C2R? Những phần mềm mở file .C2R và sửa file lỗi. Convert XML C2R file sang định dạng khác.

.C2R File Extension

   
File name C2R File
File Type Windows Media Center Click-To-Record File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .C2R là file gì?

C2R là Settings Files - Windows Media Center Click-To-Record File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Windows Media Center, một chương trình để chơi nội dung đa phương tiện và ghi lại chương trình TV; chứa các thuộc tính mà lịch ghi chương trình truyền hình, bao gồm cả thời gian phát sóng, mô tả, tên chương trình, chất lượng ghi âm, và hết hạn.

What is a C2R file?

File created by Windows Media Center, a program for playing multimedia content and recording TV shows; contains properties that schedule a TV program recording, including airing time, description, program name, recording quality, and expiration.

Cách mở .C2R file

Để mở file .C2R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C2R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C2R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C2R do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Center
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .C2R

File .C2R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *