C2U File

? Cách mở file .C2U? Những phần mềm mở file .C2U và sửa file lỗi. Convert Binary C2U file sang định dạng khác.

.C2U File Extension

   
File name C2U File
File Type Texas Instruments CBL 2 OS File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .C2U là file gì?

C2U là Misc Files - Texas Instruments CBL 2 OS File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Texas Instruments CBL 2 hệ điều hành (OS) tập tin; có thể được cài đặt trên một thiết bị CBL 2 sử dụng TI Connect, một chương trình cho phép TI calcuators để giao tiếp với máy Mac và PC.

What is a C2U file?

Texas Instruments CBL 2 operating system (OS) file; may be installed on a CBL 2 device using TI Connect, a program that allows TI calcuators to communicate with Macs and PCs.

Cách mở .C2U file

Để mở file .C2U click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C2U bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C2U

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C2U do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .C2U

File .C2U có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *