C4K File

? Cách mở file .C4K? Những phần mềm mở file .C4K và sửa file lỗi. Convert Text C4K file sang định dạng khác.

.C4K File Extension

   
File name C4K File
File Type Clonk Key File
Nhà phát triển RedWolf Design
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .C4K là file gì?

C4K là Game Files - Clonk Key File, dưới định dạng Text được phát triển bởi RedWolf Design.

Tập tin được sử dụng bởi Clonk, một trò chơi chiến lược, nơi người chơi kiểm soát hình người "Clonks;" lưu trong văn bản đơn giản và chứa một chìa khóa giấy phép mã hóa được sử dụng để kích hoạt phần mềm; cũng bao gồm thông tin giấy phép khác như một ID, tên người chơi, ngày mua trò chơi, và phiên bản phần mềm.

What is a C4K file?

File used by Clonk, a strategy game where players control humanoid "Clonks;" saved in plain text and contains an encoded license key used for activating the software; also includes other license information such as an ID, the player name, date of the game purchase, and the software version.

Cách mở .C4K file

Để mở file .C4K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C4K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C4K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C4K do người dùng đóng góp.

  • RedWolf Design Clonk Endeavor
  • RedWolf Design Clonk Rage
  • RedWolf Design Clonk Rage

Chuyển đổi file .C4K

File .C4K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *