C4P File

? Cách mở file .C4P? Những phần mềm mở file .C4P và sửa file lỗi. Convert XML C4P file sang định dạng khác.

.C4P File Extension

   
File name C4P File
File Type CrossOver Software Installer File
Nhà phát triển Codeweavers
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .C4P là file gì?

C4P là Data Files - CrossOver Software Installer File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Codeweavers.

Nộp được sử dụng bởi CrossOver, một chương trình được sử dụng để chạy các chương trình Windows trên Mac và Linux; lưu thông tin cấu hình cần thiết để cài đặt một chương trình Windows trên máy tính Mac hoặc Linux; có thể nhấn đúp chuột để cài đặt các chương trình liên kết, nếu CrossOver được cài đặt.

What is a C4P file?

File used by CrossOver, a program used for running Windows programs on Mac and Linux; saves configuration information required for installing a Windows program on a Mac or Linux computer; can be double-clicked to install the associated program, if CrossOver is installed.

Cách mở .C4P file

Để mở file .C4P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C4P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C4P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C4P do người dùng đóng góp.

  • CodeWeavers CrossOver
  • Core4 Manager
  • Core4 Manager

Chuyển đổi file .C4P

File .C4P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *