CAB File

? Cách mở file .CAB? Những phần mềm mở file .CAB và sửa file lỗi. Convert Binary CAB file sang định dạng khác.

.CAB File Extension

   
File name CAB File
File Type Windows Cabinet File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (78 Bình chọn)

File .CAB là file gì?

CAB là System Files - Windows Cabinet File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin CAB là một file Windows Cabinet lưu trong một định dạng gốc lưu trữ cho Microsoft Windows hỗ trợ .zip, Quantum, và các thuật toán nén dữ liệu LZX. file CAB chứa nén dữ liệu và được sử dụng cho việc cài đặt phần mềm Windows như các tập tin hệ thống, linh kiện mạng, và trình điều khiển thiết bị.

What is a CAB file?

A CAB file is a Windows Cabinet file saved in an archive format native to Microsoft Windows that supports .ZIP, Quantum, and LZX data compression algorithms. CAB files contain compressed data and is used for Windows software installations such as system files, network components, and device drivers.

Cách mở .CAB file

Để mở file .CAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAB do người dùng đóng góp.

 • RARLAB WinRAR
 • 7-Zip
 • 7-Zip
 • WinInizio ZipGenius
 • IZArc
 • Corel WinZip Mac 7
 • Corel WinZip Mac 7
 • Incredible Bee Archiver
 • The Unarchiver
 • cabextract
 • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .CAB

File .CAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *