CAG File

? Cách mở file .CAG? Những phần mềm mở file .CAG và sửa file lỗi. Convert Binary CAG file sang định dạng khác.

.CAG File Extension

   
File name CAG File
File Type ClipArt Gallery Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CAG là file gì?

CAG là Vector Image Files - ClipArt Gallery Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

gói clip nghệ thuật nén tạo ra bởi Microsoft Clip Gallery, một chương trình dùng để quản lý hình ảnh clip nghệ thuật; chứa loại, mô tả, thu nhỏ hình ảnh, và đồ họa clip nghệ thuật; sử dụng như một cơ sở dữ liệu để duyệt clip nghệ thuật và nhập khẩu hình ảnh vào tài liệu.

What is a CAG file?

Compressed clip art package created by Microsoft Clip Gallery, a program used to manage clip art images; contains categories, descriptions, thumbnail images, and the clip art graphics; used as a database for browsing clip art and importing images into documents.

Cách mở .CAG file

Để mở file .CAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Publisher 2019
  • Microsoft Publisher 2019

Chuyển đổi file .CAG

File .CAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *