NDX File

? Cách mở file .NDX? Những phần mềm mở file .NDX và sửa file lỗi. Convert N/A NDX file sang định dạng khác.

.NDX File Extension

   
File name NDX File
File Type 1dBASE Index File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .NDX là file gì?

NDX là Data Files - 1dBASE Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin index đó xác định cấu trúc và các lĩnh vực của một cơ sở dữ liệu; bao gồm một tiêu đề tiếp theo là một B-cây, trong đó có một gốc, chi nhánh, và các nút lá; sử dụng chủ yếu bởi dBASE, nhưng có thể được công nhận bởi các chương trình cơ sở dữ liệu khác.

What is a NDX file?

Index file that defines the structure and fields of a database; consists of a header followed by a B-tree, which contains a root, branch, and leaf nodes; used primarily by dBASE, but may be recognized by other database programs.

Cách mở .NDX file

Để mở file .NDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDX do người dùng đóng góp.

  • Neat
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Diagram Designer
  • Microsoft Office
  • Prog Guide
  • Prog Guide

Chuyển đổi file .NDX

File .NDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *