KXX File

? Cách mở file .KXX? Những phần mềm mở file .KXX và sửa file lỗi. Convert N/A KXX file sang định dạng khác.

.KXX File Extension

   
File name KXX File
File Type Keyman Developer Encrypted Keyboard File
Nhà phát triển Tavultesoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KXX là file gì?

KXX là Encoded Files - Keyman Developer Encrypted Keyboard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tavultesoft.

tập tin Một KXX chứa một tập tin được mã hóa bàn phím tạo ra bởi nhà phát triển Keyman, một ứng dụng sử dụng để tạo, chỉnh sửa và phân phối bàn phím số. Nó lưu trữ một bàn phím mã hóa cho một sản phẩm tùy chỉnh Keyman Engine. file KXX không thể được sử dụng với bất kỳ sản phẩm nào ngoài sản phẩm tùy chỉnh mà nó được tạo ra.

What is a KXX file?

A KXX file contains an encrypted keyboard file created by Keyman Developer, an application used to create, edit, and distribute digital keyboards. It stores an encrypted keyboard for a custom Keyman Engine product. KXX files cannot be used with any product other than the custom product for which it was created.

Cách mở .KXX file

Để mở file .KXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KXX do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman Developer

Chuyển đổi file .KXX

File .KXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *