CAMM File

? Cách mở file .CAMM? Những phần mềm mở file .CAMM và sửa file lỗi. Convert N/A CAMM file sang định dạng khác.

.CAMM File Extension

   
File name CAMM File
File Type espresso Mind Map Document
Nhà phát triển Corpatla
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CAMM là file gì?

CAMM là Data Files - espresso Mind Map Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corpatla.

Tập tin được tạo ra bởi espresso Mind Map, một chương trình dùng để phác thảo thông tin trực quan; tiết kiệm một bản đồ tư duy, đó là một sơ đồ đại diện cho một phân nhánh ra các ý tưởng, thường có nguồn gốc từ một từ Trung ương hoặc thể loại.

What is a CAMM file?

File created by espresso Mind Map, a program used for visually outlining information; saves a mind map, which is a diagram that represents a branching out of ideas, usually originating from a central word or category.

Cách mở .CAMM file

Để mở file .CAMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAMM do người dùng đóng góp.

  • Corpatla espresso Mind Map

Chuyển đổi file .CAMM

File .CAMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *