CAMP File

? Cách mở file .CAMP? Những phần mềm mở file .CAMP và sửa file lỗi. Convert XML CAMP file sang định dạng khác.

.CAMP File Extension

   
File name CAMP File
File Type WCS Color Appearance Model Profile File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CAMP là file gì?

CAMP là Settings Files - WCS Color Appearance Model Profile File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Hệ thống cửa sổ Color (WSC) tập tin được sử dụng bởi các chương trình Windows để xác định điều kiện xem màu; chứa các giá trị tham số cơ sở cho các thuộc tính màu CIECAM02 sáng, nhẹ nhàng, colorfulness, sắc độ, độ bão hòa, và màu sắc.

What is a CAMP file?

Windows Color System (WSC) file used by Windows programs to specify color viewing conditions; contains base parametric values for the CIECAM02 color properties of brightness, lightness, colorfulness, chroma, saturation, and hue.

Cách mở .CAMP file

Để mở file .CAMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAMP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Color Control Panel
  • Microsoft Color Control Panel
  • Microsoft XML Notepad

Chuyển đổi file .CAMP

File .CAMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *