CCS File

? Cách mở file .CCS? Những phần mềm mở file .CCS và sửa file lỗi. Convert Text CCS file sang định dạng khác.

.CCS File Extension

   
File name CCS File
File Type 1CodeCharge Studio Project File
Nhà phát triển YesSoftware
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CCS là file gì?

CCS là Developer Files - 1CodeCharge Studio Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi YesSoftware.

dự án phát triển Web tạo ra bởi CodeCharge Studio, một chương trình được sử dụng để phát triển ứng dụng Web nhanh chóng; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ tài liệu tham khảo các tập tin dự án như ASP, JS, và .CCP (CodeCharge trang Studio) file; cũng chứa thông tin kết nối để lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu.

What is a CCS file?

Web development project created by CodeCharge Studio, a program used for rapid Web application development; saved in an XML format and stores references to project files such as .ASP, .JS, and .CCP (CodeCharge Studio page) files; also contains connection information for retrieving data from a database.

Cách mở .CCS file

Để mở file .CCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCS do người dùng đóng góp.

  • YesSoftware CodeCharge Studio
  • CeVIO Creative Studio
  • CeVIO Creative Studio
  • Code Composer Studio
  • CableNut Adjuster
  • CodeCharge Studio
  • CodeCharge Studio

Chuyển đổi file .CCS

File .CCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *