CCSCC File

? Cách mở file .CCSCC? Những phần mềm mở file .CCSCC và sửa file lỗi. Convert N/A CCSCC file sang định dạng khác.

.CCSCC File Extension

   
File name CCSCC File
File Type ClearCase Source Control Info File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CCSCC là file gì?

CCSCC là Developer Files - ClearCase Source Control Info File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Nguồn control file mã được sử dụng bởi ClearCase, một ứng dụng quản lý cho các dự án phát triển phần mềm; lưu trữ thông tin về các dự án dưới sự kiểm soát nguồn; sử dụng cho việc tích hợp Microsoft Visual Studio dự án với ClearCase.

What is a CCSCC file?

Source code control file used by ClearCase, a management application for software development projects; stores information about projects under source control; used for integrating Microsoft Visual Studio projects with ClearCase.

Cách mở .CCSCC file

Để mở file .CCSCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCSCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCSCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCSCC do người dùng đóng góp.

  • IBM Rational ClearCase

Chuyển đổi file .CCSCC

File .CCSCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *