CAJ File

? Cách mở file .CAJ? Những phần mềm mở file .CAJ và sửa file lỗi. Convert N/A CAJ file sang định dạng khác.

.CAJ File Extension

   
File name CAJ File
File Type Chinese Academic Journal File
Nhà phát triển China National Knowledge Infrastructure
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .CAJ là file gì?

CAJ là Page Layout Files - Chinese Academic Journal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi China National Knowledge Infrastructure.

tập tin Một CAJ là một định dạng tài liệu được phát triển bởi Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc (CNKI) và được sử dụng để lưu trữ các bài báo Trung Quốc học Journal. Nó chứa văn bản từ một bài báo được công bố, trong đó bao gồm các tác giả, các trích dẫn, chú thích và các dữ liệu khác liên quan đến bài viết.

What is a CAJ file?

A CAJ file is a document format developed by China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and is used for storing Chinese Academic Journal articles. It contains text from a published article, which includes authors, citations, annotations, and other data related to the article.

Cách mở .CAJ file

Để mở file .CAJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAJ do người dùng đóng góp.

  • CNKI CAJViewer HD
  • CNKI CAJViewer
  • CNKI CAJViewer
  • Geometrix39
  • Autodesk Fabrication FABmep

Chuyển đổi file .CAJ

File .CAJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *