CAL File

? Cách mở file .CAL? Những phần mềm mở file .CAL và sửa file lỗi. Convert N/A CAL file sang định dạng khác.

.CAL File Extension

   
File name CAL File
File Type 13ds Max Pose Adjustment File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .CAL là file gì?

CAL là 3D Image Files - 13ds Max Pose Adjustment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được tạo ra bởi 3ds Max, một người mẫu và hình ảnh động ứng dụng ba chiều; chứa giá trị điều chỉnh cho một Biped tư thế tạo trong khi ở các Điều chỉnh chế độ Đưa ra Talent; được sử dụng để bổ sung thêm thông tin tư thế để cấu trúc của con số, mà sẽ được lưu trong một file .FIG.

What is a CAL file?

File created by 3ds Max, a three-dimensional modeling and animation application; contains adjustment values for a biped's pose created while in the Adjust Talent Pose mode; used for adding pose information to the figure's structure, which is saved in a .FIG file.

Cách mở .CAL file

Để mở file .CAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAL do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • Greeting Card Factory
  • Paint Shop Pro
  • Paint Shop Pro

Chuyển đổi file .CAL

File .CAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *