CALB File

? Cách mở file .CALB? Những phần mềm mở file .CALB và sửa file lỗi. Convert Binary CALB file sang định dạng khác.

.CALB File Extension

   
File name CALB File
File Type Coolect Album File
Nhà phát triển Coolect
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .CALB là file gì?

CALB là Misc Files - Coolect Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Coolect.

Album của phương tiện truyền thông tập tin tổ chức bởi Coolect, một giải pháp tất cả trong một cho việc thu thập, tổ chức, lưu trữ và hiển thị các tập tin media kỹ thuật số; cũng có thể được sử dụng để tạo bản sao lưu của một bộ sưu tập phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

What is a CALB file?

Album of media files organized by Coolect, an all-in-one solution for collecting, organizing, storing and displaying digital media files; can also be used to make a backup of a digital media collection.

Cách mở .CALB file

Để mở file .CALB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CALB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CALB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CALB do người dùng đóng góp.

  • Coolect

Chuyển đổi file .CALB

File .CALB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *