CAMREC File

? Cách mở file .CAMREC? Những phần mềm mở file .CAMREC và sửa file lỗi. Convert Binary CAMREC file sang định dạng khác.

.CAMREC File Extension

   
File name CAMREC File
File Type Camtasia Studio Screen Recording
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (29 Bình chọn)

File .CAMREC là file gì?

CAMREC là Video Files - Camtasia Studio Screen Recording, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

Một tập tin CAMREC là bản ghi các sự kiện trực tiếp trên màn hình máy tính bị bắt bởi Camtasia (phiên bản 8.3 trở về trước). Nó tương tự như một ảnh chụp màn hình, nhưng là một quay video có thể bao gồm cả video và âm thanh, thay vì một hình ảnh tĩnh. file CAMREC thường được sử dụng để tạo ra các bản demo chương trình, video đào tạo máy tính, và các loại khác của bài thuyết trình.

What is a CAMREC file?

A CAMREC file is a recording of live events on a computer screen captured by Camtasia (version 8.3 and earlier). It is similar to a screenshot, but is a video recording that may include both video and audio, instead of a still image. CAMREC files are often used for creating program demos, computer training videos, and other types of presentations.

Cách mở .CAMREC file

Để mở file .CAMREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAMREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAMREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAMREC do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Camtasia
  • Camtasia
  • CamtasiaStudio

Chuyển đổi file .CAMREC

File .CAMREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *