NED File

? Cách mở file .NED? Những phần mềm mở file .NED và sửa file lỗi. Convert Text NED file sang định dạng khác.

.NED File Extension

   
File name NED File
File Type OMNeT++ Network Description File
Nhà phát triển OMNeT++ Community
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .NED là file gì?

NED là Developer Files - OMNeT++ Network Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi OMNeT++ Community.

tập tin định nghĩa mạng tạo ra bởi OmniNET ++, một gói phần mềm được sử dụng để xây dựng mô phỏng mạng; lưu trữ các cấu trúc topo mạng; sử dụng để mô tả cấu trúc logic của mạng đó sẽ được mô phỏng trong phần mềm.

What is a NED file?

Network definition file created by OmniNET++, a software package used for building network simulators; stores the network topology structure; used for describing the logical structure of the network that will be simulated in the software.

Cách mở .NED file

Để mở file .NED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NED do người dùng đóng góp.

  • OMNeT++
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER
  • netpartner Designer
  • netstores Designer
  • PointEdit3D
  • PointEdit3D

Chuyển đổi file .NED

File .NED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *