CAMV File

? Cách mở file .CAMV? Những phần mềm mở file .CAMV và sửa file lỗi. Convert Binary CAMV file sang định dạng khác.

.CAMV File Extension

   
File name CAMV File
File Type Camtasia Video File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CAMV là file gì?

CAMV là Video Files - Camtasia Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

file video xuất khẩu bằng Camtasia Studio, một chương trình sử dụng để tạo phôi màn hình; tiết kiệm video được xuất khẩu để phát lại trên Web bằng RealPlayer; có thể chơi được nếu Camtasia RealPlayer plug-in được cài đặt.

What is a CAMV file?

Video file exported by Camtasia Studio, a program used for creating screen casts; saves video that was exported for playback on the Web using RealPlayer; can be played if the Camtasia RealPlayer plug-in is installed.

Cách mở .CAMV file

Để mở file .CAMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAMV do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer
  • RealTimes (
  • RealPlayer Enterprise
  • RealPlayer Enterprise

Chuyển đổi file .CAMV

File .CAMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *