CAR File

? Cách mở file .CAR? Những phần mềm mở file .CAR và sửa file lỗi. Convert N/A CAR file sang định dạng khác.

.CAR File Extension

   
File name CAR File
File Type 1Car Explorer Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .CAR là file gì?

CAR là Data Files - 1Car Explorer Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi xe Explorer, một chương trình được thiết kế để xem thông tin về các mẫu xe khác nhau; lưu trong định dạng eXtensible Xe Mô tả (XCD), một đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn để lưu trữ dữ liệu ô tô; bao gồm các thông tin như hiện và mô hình, năm, giá cả, kích thước vật lý và hình ảnh liên quan.

What is a CAR file?

Data file used by Car Explorer, a program designed for viewing information about different car models; saved in the eXtensible Car Description (XCD) format, a standardized specification for storing automobile data; includes information such as make and model, year, price, physical dimensions, and related images.

Cách mở .CAR file

Để mở file .CAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAR do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster
  • PrintMaster Gold
  • Scrapbooks
  • PrintMaster Platinum
  • PrintMaster Platinum

Chuyển đổi file .CAR

File .CAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *