CKD File

? Cách mở file .CKD? Những phần mềm mở file .CKD và sửa file lỗi. Convert N/A CKD file sang định dạng khác.

.CKD File Extension

   
File name CKD File
File Type Kubotek Design Container
Nhà phát triển Kubotek
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .CKD là file gì?

CKD là CAD Files - Kubotek Design Container, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kubotek.

Precise tập tin dữ liệu kỹ thuật 3D có chứa các mô hình và bản vẽ được tạo ra với phần mềm Kubotek như KeyCreator và KeyMachinist; có thể bao gồm wireframes, đường chạy dao, và các mô hình bề mặt đầy đủ.

What is a CKD file?

Precise 3D engineering data file containing models and drawings created with Kubotek software such as KeyCreator and KeyMachinist; may include wireframes, toolpaths, and fully surfaced models.

Cách mở .CKD file

Để mở file .CKD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CKD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CKD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CKD do người dùng đóng góp.

  • Kubotek3D KeyCreator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Etiquettes CD DVD
  • keyCreator

Chuyển đổi file .CKD

File .CKD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *