NUV File

? Cách mở file .NUV? Những phần mềm mở file .NUV và sửa file lỗi. Convert Binary NUV file sang định dạng khác.

.NUV File Extension

   
File name NUV File
File Type NuppelVideo File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .NUV là file gì?

NUV là Video Files - NuppelVideo File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

file video tạo ra trong định dạng NuppelVideo, mà thường được sử dụng bởi các phần mềm giải trí miễn phí nhà MythTV; thường chứa một đoạn video ghi lại từ một dòng video.

What is a NUV file?

Video file created in the NuppelVideo format, which is commonly used by the MythTV free home entertainment software; often contains a video recorded from a video stream.

Cách mở .NUV file

Để mở file .NUV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUV do người dùng đóng góp.

  • mythnuv2mkv
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • MPlayer
  • VideoLAN VLC media player
  • MythTV
  • MythTV

Chuyển đổi file .NUV

File .NUV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *