NXG File

? Cách mở file .NXG? Những phần mềm mở file .NXG và sửa file lỗi. Convert N/A NXG file sang định dạng khác.

.NXG File Extension

   
File name NXG File
File Type eSite Builder NXG Web Page
Nhà phát triển Motorola
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .NXG là file gì?

NXG là Web Files - eSite Builder NXG Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Motorola.

trang web tạo ra với eSite Builder NXG, một môi trường phát triển web trực tuyến cung cấp một WYSIWYG ( "What You See Is What You Get") giao diện để tạo và trang cập nhật Web; thường được xây dựng từ một mẫu eSite Builder NXG.

What is a NXG file?

Web page created with eSite Builder NXG, an online Web development environment that provides a WYSIWYG ("What You See Is What You Get") interface for creating and updating Web pages; typically built from an eSite Builder NXG template.

Cách mở .NXG file

Để mở file .NXG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NXG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NXG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NXG do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .NXG

File .NXG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *