CLKC File

? Cách mở file .CLKC? Những phần mềm mở file .CLKC và sửa file lỗi. Convert XML CLKC file sang định dạng khác.

.CLKC File Extension

   
File name CLKC File
File Type Clicker Connect Set File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CLKC là file gì?

CLKC là Page Layout Files - Clicker Connect Set File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Crick Software.

tập tin Một CLKC là một tập tin thiết lập được tạo ra bởi Clicker Connect, một ứng dụng iPad sử dụng để giúp đỡ sinh viên xây dựng câu. Các tập tin có chứa một tập hợp các câu từ và cụm từ cuối bắt đầu cho sinh viên liên kết với nhau.

What is a CLKC file?

A CLKC file is a set file created by Clicker Connect, an iPad app used to help students build sentences. The file contains a set of sentence starting words and end phrases for students to link together.

Cách mở .CLKC file

Để mở file .CLKC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKC do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker Connect
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKC

File .CLKC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *