CZI File

? Cách mở file .CZI? Những phần mềm mở file .CZI và sửa file lỗi. Convert Binary CZI file sang định dạng khác.

.CZI File Extension

   
File name CZI File
File Type Carl Zeiss Image Data File
Nhà phát triển Carl Zeiss
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (14 Bình chọn)

File .CZI là file gì?

CZI là Data Files - Carl Zeiss Image Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Carl Zeiss.

Kính hiển vi tập tin dữ liệu hình ảnh được tạo ra trong định dạng Carl Zeiss CZI; có thể tiết kiệm đống hình ảnh, phim trôi đi thời gian, và hình ảnh ngói bị bắt từ kính hiển vi Carl Zeiss; sử dụng để tạo chuỗi video và thực hiện nghiên cứu y học.

What is a CZI file?

Microscope image data file created in the Carl Zeiss CZI format; can save image stacks, time lapse series, and tile images captured from a Carl Zeiss microscope; used for generating video sequences and performing medical research.

Cách mở .CZI file

Để mở file .CZI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CZI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CZI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CZI do người dùng đóng góp.

  • ImageJ
  • Carl Zeiss ZEN
  • Carl Zeiss ZEN
  • CaptureEze Pro

Chuyển đổi file .CZI

File .CZI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *