CNDX File

? Cách mở file .CNDX? Những phần mềm mở file .CNDX và sửa file lỗi. Convert N/A CNDX file sang định dạng khác.

.CNDX File Extension

   
File name CNDX File
File Type Avery DesignPro for Mac Label File
Nhà phát triển Avery
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CNDX là file gì?

CNDX là Page Layout Files - Avery DesignPro for Mac Label File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avery.

Tài liệu được tạo ra bởi Avery DesignPro cho Mac, một chương trình sử dụng để làm nhãn, danh thiếp, thiệp chúc mừng, và thiết kế bố trí trang khác; có thể bao gồm văn bản, clip nghệ thuật, gradient khác nhau và hình dạng, cũng như các yếu tố thiết kế khác.

What is a CNDX file?

Document created by Avery DesignPro for Mac, a program used for making labels, business cards, greeting cards, and other page layout designs; can include text, clip art, various gradients and shapes, as well as other design elements.

Cách mở .CNDX file

Để mở file .CNDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNDX do người dùng đóng góp.

  • Avery DesignPro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CNDX

File .CNDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *