CLKBD File

? Cách mở file .CLKBD? Những phần mềm mở file .CLKBD và sửa file lỗi. Convert N/A CLKBD file sang định dạng khác.

.CLKBD File Extension

   
File name CLKBD File
File Type Clicker Board Set
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKBD là file gì?

CLKBD là Page Layout Files - Clicker Board Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

tập tin Một CLKBD là một tập hợp bảng Clicker tạo ra bởi Clicker, một công cụ biết chữ được sử dụng bởi các giáo viên để tạo nguồn lực chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của học sinh. Các tập tin chứa một hoặc nhiều bảng Clicker trong đó bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, và các đối tượng.

What is a CLKBD file?

A CLKBD file is a Clicker board set created by Clicker, a literacy tool used by teachers to create curriculum resources tailored to student needs. The file contains one or more Clicker boards which includes text, pictures, sounds, and objects.

Cách mở .CLKBD file

Để mở file .CLKBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKBD do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKBD

File .CLKBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *