CARC File

? Cách mở file .CARC? Những phần mềm mở file .CARC và sửa file lỗi. Convert Binary CARC file sang định dạng khác.

.CARC File Extension

   
File name CARC File
File Type Nintendo Compressed Archive File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .CARC là file gì?

CARC là Game Files - Nintendo Compressed Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một CARC là một tập tin .NARC nén được sử dụng bởi Nintendo DS trò chơi ROM và trò chơi Wii khác nhau. Nó có thể chứa hình ảnh, thông tin cấp và dữ liệu trò chơi khác. file CARC được sử dụng để làm giảm kích thước của dữ liệu cần thiết để chạy các trò chơi.

What is a CARC file?

A CARC file is a compressed .NARC file used by Nintendo DS ROM games and various Wii games. It may contain graphics, level information, and other game data. CARC files are used for reducing the size of the data required to run the game.

Cách mở .CARC file

Để mở file .CARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CARC do người dùng đóng góp.

  • Tahaxan

Chuyển đổi file .CARC

File .CARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *