CAS File

? Cách mở file .CAS? Những phần mềm mở file .CAS và sửa file lỗi. Convert N/A CAS file sang định dạng khác.

.CAS File Extension

   
File name CAS File
File Type 1Autodesk Cascade License File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (14 Bình chọn)

File .CAS là file gì?

CAS là Misc Files - 1Autodesk Cascade License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Giấy phép tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm Autodesk như AutoCAD và Revit; chứa thông tin xác nhận một bản sao phần mềm được mua; được sử dụng trong một thiết lập "tầng" giấy phép, nơi cài đặt mạng của phần mềm có thể được sử dụng bởi nhiều máy tính nối mạng.

What is a CAS file?

License file used by Autodesk products such as AutoCAD and Revit; contains information that validates a purchased software copy; used in a "cascading" license setup, where a network installation of the software can be used by multiple networked computers.

Cách mở .CAS file

Để mở file .CAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAS do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD Architecture
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk MEP
  • Autodesk Revit Structure
  • Quest
  • Quest

Chuyển đổi file .CAS

File .CAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *