CAT4D File

? Cách mở file .CAT4D? Những phần mềm mở file .CAT4D và sửa file lỗi. Convert N/A CAT4D file sang định dạng khác.

.CAT4D File Extension

   
File name CAT4D File
File Type Cinema 4D Catalog
Nhà phát triển MAXON Computer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CAT4D là file gì?

CAT4D là Data Files - Cinema 4D Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAXON Computer.

Thư viện tạo ra bởi Cinema 4D, một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép bạn tạo ra các mô hình 3D và hình ảnh động; chỉ chứa liên kết đến các cảnh, hình ảnh, kết quả tìm kiếm, cài đặt trước, và các tập tin khác.

What is a CAT4D file?

Library created by Cinema 4D, a professional application that enables you to create 3D models and animations; contains only links to scenes, images, search results, presets, and other files.

Cách mở .CAT4D file

Để mở file .CAT4D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAT4D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAT4D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAT4D do người dùng đóng góp.

  • MAXON Cinema 4D

Chuyển đổi file .CAT4D

File .CAT4D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *