CATDRAWING File

? Cách mở file .CATDRAWING? Những phần mềm mở file .CATDRAWING và sửa file lỗi. Convert N/A CATDRAWING file sang định dạng khác.

.CATDRAWING File Extension

   
File name CATDRAWING File
File Type CATIA V5 Drawing
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CATDRAWING là file gì?

CATDRAWING là CAD Files - CATIA V5 Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

Vẽ được tạo ra bởi CATIA V5, một ứng dụng 3D CAD sản xuất; cửa hàng vẽ của một phần cơ khí và lắp ráp một 2D; bao gồm quan điểm khác nhau của các phần, chẳng hạn như Aligned Mục, chi tiết, và phụ.

What is a CATDRAWING file?

Drawing created by CATIA V5, a 3D CAD manufacturing application; stores a 2D drawing of a mechanical part and assembly; includes different views of the part, such as Aligned Section, Detail, and Auxiliary.

Cách mở .CATDRAWING file

Để mở file .CATDRAWING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CATDRAWING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CATDRAWING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CATDRAWING do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes CATIA
  • Dassault Systemes Software Version
  • Dassault Systemes Software Version

Chuyển đổi file .CATDRAWING

File .CATDRAWING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *