NFO File

? Cách mở file .NFO? Những phần mềm mở file .NFO và sửa file lỗi. Convert N/A NFO file sang định dạng khác.

.NFO File Extension

   
File name NFO File
File Type 1System Information File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (70 Bình chọn)

File .NFO là file gì?

NFO là System Files - 1System Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi công cụ thông tin hệ thống của Microsoft, một tiện ích phần mềm Windows để thu thập thông tin hệ thống và chẩn đoán các vấn đề; lưu trữ thông tin được thu thập bởi các chương trình.

What is a NFO file?

Data file used by Microsoft's System Information tool, a Windows software utility for gathering system information and for diagnosing problems; stores information gathered by the program.

Cách mở .NFO file

Để mở file .NFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFO do người dùng đóng góp.

  • Microsoft System Information
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • Folio
  • GetDiz
  • NFOPad
  • NFOPad

Chuyển đổi file .NFO

File .NFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *