CATPRODUCT File

? Cách mở file .CATPRODUCT? Những phần mềm mở file .CATPRODUCT và sửa file lỗi. Convert Binary CATPRODUCT file sang định dạng khác.

.CATPRODUCT File Extension

   
File name CATPRODUCT File
File Type CATIA V5 Assembly File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .CATPRODUCT là file gì?

CATPRODUCT là CAD Files - CATIA V5 Assembly File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

Nộp được tạo ra bởi CATIA V5, một chương trình CAD sử dụng để mô phỏng các quá trình thiết kế công nghiệp; chứa dữ liệu cho quá trình sản xuất, lắp ráp, bao gồm các bộ phận và thông tin cấu trúc lắp ráp; cũng chứa thông tin mô hình 3D cho việc thiết kế.

What is a CATPRODUCT file?

File created by CATIA V5, a CAD program used to simulate industrial design processes; contains data for the assembly manufacturing process, including parts and assembly structure information; also contains 3D model information for the design.

Cách mở .CATPRODUCT file

Để mở file .CATPRODUCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CATPRODUCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CATPRODUCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CATPRODUCT do người dùng đóng góp.

  • Edgecam
  • Dassault Systemes Software
  • Dassault Systemes Software
  • 3D-Tool
  • Pathtrace EdgeCAM
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CATPRODUCT

File .CATPRODUCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *