CAV File

? Cách mở file .CAV? Những phần mềm mở file .CAV và sửa file lỗi. Convert Binary CAV file sang định dạng khác.

.CAV File Extension

   
File name CAV File
File Type Comodo Virus Definitions File
Nhà phát triển Comodo Group
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .CAV là file gì?

CAV là Data Files - Comodo Virus Definitions File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Comodo Group.

Tập tin được sử dụng bởi Comodo Internet Security, một chương trình chống virus miễn phí sử dụng để máy tính bảo vệ chống lại phần mềm độc hại; chứa chữ ký được sử dụng để nhận ra virus; dùng để cập nhật các định nghĩa virus khi virus mới được phát hiện.

What is a CAV file?

File used by Comodo Internet Security, a free antivirus program used to protect computers against malware; contains signatures that are used to recognize viruses; used to update virus definitions when new viruses are discovered.

Cách mở .CAV file

Để mở file .CAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Kintraks
  • Kintraks

Chuyển đổi file .CAV

File .CAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *