CAWR File

? Cách mở file .CAWR? Những phần mềm mở file .CAWR và sửa file lỗi. Convert N/A CAWR file sang định dạng khác.

.CAWR File Extension

   
File name CAWR File
File Type Espresso workreport Document
Nhà phát triển Corpatla
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CAWR là file gì?

CAWR là Data Files - Espresso workreport Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corpatla.

Tập tin được tạo ra bởi espresso workreport, một chương trình được sử dụng để theo dõi các dự án và các bài tập; tiết kiệm các hoạt động, thông tin thời gian, và các dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ khác; được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ, làm nghề tự do, và các chuyên gia cá nhân khác.

What is a CAWR file?

File created by espresso workreport, a program used for tracking projects and assignments; saves activites, time information, and other task related data; used by small businesses, freelancers, and other personal professionals.

Cách mở .CAWR file

Để mở file .CAWR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAWR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAWR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAWR do người dùng đóng góp.

  • Corpatla espresso workreport

Chuyển đổi file .CAWR

File .CAWR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *