CBS File

? Cách mở file .CBS? Những phần mềm mở file .CBS và sửa file lỗi. Convert Binary CBS file sang định dạng khác.

.CBS File Extension

   
File name CBS File
File Type 1Code Breaker PS2 Save File
Nhà phát triển Pelican Accessories
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .CBS là file gì?

CBS là Game Files - 1Code Breaker PS2 Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pelican Accessories.

Lưu trò chơi tập tin được tạo ra bởi nhà nước Mã Breaker, PlayStation 2 (PS2) chương trình phụ kiện dùng để tạo ra game cheats và chuyển giao lưu trò chơi với một máy tính; chứa thông tin trạng thái lưu trữ cho một trò chơi cụ thể; sử dụng để tải một trạng thái cấu hình sẵn trong một trò chơi PS2.

What is a CBS file?

Saved game state file created by Code Breaker, a PlayStation 2 (PS2) accessory program used to create game cheats and transfer saved games to a PC; contains saved state information for a specific game; used to load a preconfigured state in a PS2 games.

Cách mở .CBS file

Để mở file .CBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBS do người dùng đóng góp.

  • mymc
  • ChessBase
  • ChessBase
  • ChessBase Light
  • Client Bookkeeping Solution
  • DAEMON Tools
  • DAEMON Tools

Chuyển đổi file .CBS

File .CBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *