CBXML File

? Cách mở file .CBXML? Những phần mềm mở file .CBXML và sửa file lỗi. Convert XML CBXML file sang định dạng khác.

.CBXML File Extension

   
File name CBXML File
File Type CodeBox Library
Nhà phát triển Vadim Shpakovski
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CBXML là file gì?

CBXML là Data Files - CodeBox Library, dưới định dạng XML được phát triển bởi Vadim Shpakovski.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi CodeBox, một người quản lý đoạn mã; chứa một thư viện các đoạn mã nguồn trong định dạng XML có thể được chia sẻ với các nhà phát triển khác.

What is a CBXML file?

Database created by CodeBox, a code snippet manager; contains a library of source code snippets in XML format that can be shared with other developers.

Cách mở .CBXML file

Để mở file .CBXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CBXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CBXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBXML do người dùng đóng góp.

  • CodeBox

Chuyển đổi file .CBXML

File .CBXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *