JDF File

? Cách mở file .JDF? Những phần mềm mở file .JDF và sửa file lỗi. Convert XML JDF file sang định dạng khác.

.JDF File Extension

   
File name JDF File
File Type Adobe Acrobat Job Definition File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .JDF là file gì?

JDF là Settings Files - Adobe Acrobat Job Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin XML được tạo ra bởi Adobe Acrobat, một ứng dụng dùng để tạo và chỉnh sửa tài liệu .PDF; chứa vé công việc và hướng dẫn quy trình làm việc để in; có thể bao gồm các yêu cầu mực, orderings trang, số lượng in, hồ sơ preflight, và các yêu cầu khác.

What is a JDF file?

XML file created by Adobe Acrobat, an application used to create and edit .PDF documents; contains job ticket and workflow instructions for printing; may include ink requirements, page orderings, print quantities, preflight profiles, and other requirements.

Cách mở .JDF file

Để mở file .JDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JDF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • JEOL NMR Software
  • JEOL NMR Software
  • JANUS_V2
  • DELTA
  • JANUS_V2W
  • JANUS_V2W

Chuyển đổi file .JDF

File .JDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *